Atpakaļ uz 2022.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas: 26.12.2022.-01.01.2023.
LiepU 2022.rudens Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Dabas un inženierzinātņu fakultāte
  L0809 Informācijas tehnoloģija 3 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 3-sem. 5-sem.  
  L0818 Informācijas tehnoloģija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0825 Informācijas tehnoloģija (angļu) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0826 Datorzinātnes (angļu) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.  
  L0831 Informācijas tehnoloģija 2 gadi [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem.  
  L0832 Informācijas tehnoloģija 2 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  L0834 Informācijas tehnoloģija [1,5 gadi] [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0835 Vides inovāciju tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0837 Viedās tehnoloģijas un mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
  L0235 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
  L0127 Sociālais darbinieks Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.  
  L0189 Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.  
  L0191 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.  
  L019P Logopēdija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L019T Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L019U Pirmsskolas skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  L019Z Skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.) 1-sem.  
  L01A2 Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 5-sem.  
  L01A4 Skolotājs (Matemātikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L01A5 Skolotājs (Angļu valodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 5-sem.  
  L01A8 Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 5-sem.  
Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
  L0901 Biznesa un organizācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0904 Biznesa un organizācijas vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   5-sem.
  L0907 Kultūras vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0915 Vadības zinības [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.