2024.rudens Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 01.04.2024.-07.04.2024.
LiepU 2024.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Dabas un inženierzinātņu centrs
  L0809 Informācijas tehnoloģijas [3 gadi] [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 6-sem.  
  L0818 Informācijas tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0827 Ekotehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0832 Informācijas tehnoloģijas [2 gadi, ar kvalif.] [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0835 Vides inovāciju tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 8-sem.  
  L0837 Viedās tehnoloģijas un mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0839 Ekotehnoloģijas (angļu) [1,6 gadi] (PMSP) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0840 Datorzinātnes (angļu) Bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.  
  L0841 Informācijas tehnoloģijas (angļu) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem.  
  L0842 Informācijas tehnoloģijas [2 gadi, ar kvalif.] [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem. 4-sem.  
  L0843 Informācijas tehnoloģijas [3 gadi] [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
Humanitāro un mākslas zinātņu centrs
  L0235 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.  
  L0260 Rakstniecības studijas Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) Bakalaura 4-sem. 6-sem.  
  L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija Bakalaura 6-sem. 8-sem.  
Pedagoģijas un sociālā darba centrs
  L0127 Sociālais darbinieks Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0171 Sociālais darbinieks [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L019O Izglītības zinātnes [1,3 gadi] Maģistra 2-sem.  
  L019P Logopēdija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L019Q Izglītības zinātnes [2gadi] Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  L019S Logopēdija [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 3-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L019T Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L019U Pirmsskolas skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  L019V Pirmsskolas skolotājs [N] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.
  L019W Sākumizglītības skolotājs [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L019Z Skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.) 2-sem.  
  L01A2 Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 3-sem. 6-sem. 8-sem.
  L01A3 Skolotājs (Datorikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L01A4 Skolotājs (Matemātikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L01A5 Skolotājs (Angļu valodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 8-sem.
  L01A7 Skolotājs (Bioloģijas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem. 8-sem.
  L01A8 Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 8-sem.
  L01AH Skolotājs (Fizikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.
  L01AO Mākslas terapija [N] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  L01AP Sākumizglītības skolotājs [studijas pēc 1.līm.] [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem. 8-sem.
  L01AQ Sociālā darba vadība (1,5 gadi) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L01AR Sociālā darba vadība (2 gadi) Profesionālā maģistra 2-sem.  
  L01AS Izglītības zinātnes [Eng] Maģistra 2-sem.  
  L01AT Sākumizglītības skolotājs [studijas pēc 1.līm.] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem.  
Studiju centrs
  L0004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.  
Vadības un sociālo zinātņu centrs
  L0901 Biznesa un organizācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0904 Biznesa un organizācijas vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 3-sem. 4-sem. 8-sem.
  L0905 Vadības zinības [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.  
  L0907 Kultūras vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0908 Kultūras vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 8-sem.
  L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0915 Vadības zinības [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.