2022.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas: 24.12.2021.-02.01.2022.
LiepU 2021.rudens Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene
Dabas un inženierzinātņu fakultāte
  L0809 Informācijas tehnoloģija 3 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 3-sem.
  L0818 Informācijas tehnoloģija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L0825 Informācijas tehnoloģija (angļu) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.
  L0826 Datorzinātnes (angļu) Bakalaura 2-sem. 3-sem.
  L0837 Viedās tehnoloģijas un mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem.
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
  L0235 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
  L0189 Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.
  L0190 Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.
  L0191 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.
  L0196 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.
  L019P Logopēdija [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L019T Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L019U Pirmsskolas skolotājs [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.
  L01A2 Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem.
  L01A3 Skolotājs (Datorikas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem.
  L01A4 Skolotājs (Matemātikas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  L01A5 Skolotājs (Angļu valodas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem.
  L01A8 Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem.
Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
  L0901 Biznesa un organizācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L0907 Kultūras vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.