2022.rudens Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 11.04.2022.-18.04.2022.
LiepU 2022.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Dabas un inženierzinātņu fakultāte
  L0809 Informācijas tehnoloģija 3 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.  
  L0818 Informācijas tehnoloģija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0825 Informācijas tehnoloģija (angļu) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 8-sem.  
  L0826 Datorzinātnes (angļu) Bakalaura 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  L0827 Ekotehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0830 Ekotehnoloģijas (angļu) [1,5 gadi] (PMSP) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0831 Informācijas tehnoloģija 2 gadi [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem. 3-sem.  
  L0832 Informācijas tehnoloģija 2 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0833 Informācijas tehnoloģija [3 gadi] [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem.  
  L0835 Vides inovāciju tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem.  
  L0837 Viedās tehnoloģijas un mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem.  
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
  L0235 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0244 Jauno mediju māksla Bakalaura 4-sem.  
  L0260 Rakstniecības studijas Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
  L0127 Sociālais darbinieks Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0140 Sociālais darbs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0151 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0171 Sociālais darbinieks [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L0176 Mūzikas terapija [N] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.
  L0189 Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem. 8-sem.  
  L0190 Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.  
  L0191 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem. 8-sem.  
  L0192 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem.
  L0195 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.
  L0196 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.  
  L019O Izglītības zinātnes [1,3 gadi] Maģistra 2-sem.  
  L019P Logopēdija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L019Q Izglītības zinātnes [2gadi] Maģistra 2-sem.  
  L019S Logopēdija [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem.
  L019T Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L019U Pirmsskolas skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  L019V Pirmsskolas skolotājs [N] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.
  L019W Sākumizglītības skolotājs [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L01A2 Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.
  L01A3 Skolotājs (Datorikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 2-sem. 4-sem.
  L01A4 Skolotājs (Matemātikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem.
  L01A5 Skolotājs (Angļu valodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 4-sem.
  L01A7 Skolotājs (Bioloģijas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 2-sem. 4-sem.
  L01A8 Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.
  L01AH Skolotājs (Fizikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem.
Studiju daļa
  L0004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.  
Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
  L0901 Biznesa un organizācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0904 Biznesa un organizācijas vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L0907 Kultūras vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0908 Kultūras vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 8-sem.
  L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0915 Vadības zinības [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.