2022.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas: 24.12.2021.-02.01.2022.
LiepU 2021.rudens Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Dabas un inženierzinātņu fakultāte
  L0809 Informācijas tehnoloģija 3 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  L0818 Informācijas tehnoloģija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0825 Informācijas tehnoloģija (angļu) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 7-sem.  
  L0826 Datorzinātnes (angļu) Bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 6-sem.  
  L0827 Ekotehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0830 Ekotehnoloģijas (angļu) [1,5 gadi] (PMSP) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0831 Informācijas tehnoloģija 2 gadi [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem.  
  L0832 Informācijas tehnoloģija 2 gadi [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0833 Informācijas tehnoloģija [3 gadi] [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0835 Vides inovāciju tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 5-sem.  
  L0837 Viedās tehnoloģijas un mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem.  
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
  L0235 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0260 Rakstniecības studijas Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
  L0127 Sociālais darbinieks Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0140 Sociālais darbs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0151 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 3-sem.  
  L0171 Sociālais darbinieks [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  L0176 Mūzikas terapija [N] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   1-sem. 3-sem. 5-sem.
  L0188 Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   9-sem.
  L0189 Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.  
  L0190 Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.  
  L0191 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.  
  L0192 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   5-sem.
  L0195 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   7-sem. 9-sem.
  L0196 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 7-sem.  
  L019O Izglītības zinātnes [1,3 gadi] Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  L019P Logopēdija [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L019Q Izglītības zinātnes [2gadi] Maģistra 1-sem.  
  L019S Logopēdija [N] [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   1-sem. 3-sem.
  L019T Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L019U Pirmsskolas skolotājs [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  L019V Pirmsskolas skolotājs [N] [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 5-sem.
  L019W Sākumizglītības skolotājs [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  L019Z Skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.) 1-sem.  
  L01A2 Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 1-sem. 3-sem.
  L01A3 Skolotājs (Datorikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 3-sem. 1-sem. 3-sem.
  L01A4 Skolotājs (Matemātikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem. 3-sem.
  L01A5 Skolotājs (Angļu valodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 3-sem.
  L01A7 Skolotājs (Bioloģijas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 1-sem. 3-sem.
  L01A8 Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 1-sem. 3-sem.
  L01AH Skolotājs (Fizikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   3-sem.
Studiju daļa
  L0004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 1-sem.  
Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
  L0901 Biznesa un organizācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0902 Vadības zinības [1,6 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  L0904 Biznesa un organizācijas vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  L0907 Kultūras vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0908 Kultūras vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   3-sem. 7-sem.
  L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  L0915 Vadības zinības [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.