2021.rudens Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 29.03.2021.-05.04.2021.
LiepU 2021.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Dabas un inženierzinātņu fakultāte
  L0802 Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 8-sem.  
  L0809 Informācijas tehnoloģija [3 gadi] [Latv] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0818 Informācijas tehnoloģija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0821 Mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 8-sem.  
  L0825 Informācijas tehnoloģija (angļu) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 5-sem. 6-sem.  
  L0826 Datorzinātnes (angļu) Bakalaura 2-sem. 5-sem. 6-sem.  
  L0827 Ekotehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0831 Informācijas tehnoloģija [2 gadi] [Eng] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem. 4-sem.  
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
  L0235 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0260 Rakstniecības studijas Maģistra 2-sem.  
  L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
  L0127 Sociālais darbinieks Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0140 Sociālais darbs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0151 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.  
  L0171 Sociālais darbinieks [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L0176 Mūzikas terapija [N] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.
  L0186 Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.  
  L0188 Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.
  L0189 Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0190 Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem. 8-sem.  
  L0191 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0192 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem.
  L0195 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem. 8-sem.
  L0196 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem. 8-sem.  
  L0199 Vispārējās izglītības skolotājs [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L019E Vispārējās izglītības skolotājs (speciālā izglītība) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L019F Vispārējās izglītības skolotājs (mūzika) [1,8 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L019J Pirmsskolas skolotājs [N] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   4-sem.
  L019K Vispārējās izglītības skolotājs (sportā) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L019O Izglītības zinātnes [1,3 gadi] Maģistra 2-sem.  
  L019P Logopēdija [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L019S Logopēdija [N] [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.
  L019T Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  L019U Pirmsskolas skolotājs [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem.  
  L019V Pirmsskolas skolotājs [N] [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem.
  L019W Sākumizglītības skolotājs [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  L019Z Skolotājs (1 gads) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.) 2-sem.  
  L01A2 Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 2-sem.
  L01A3 Skolotājs (Datorikas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 2-sem.
  L01A4 Skolotājs (Matemātikas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 2-sem.
  L01A5 Skolotājs (Angļu valodas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 2-sem.
  L01A7 Skolotājs (Bioloģijas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.
  L01A8 Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 2-sem.
  L01AH Skolotājs (Fizikas skolotājs) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.
  L0265 Vispārējās izglītības skolotājs (latviešu valodā un literatūrā un kulturoloģijā) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0270 Vispārējās izglītības skolotājs (angļu un krievu valodā ) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0271 Vispārējās izglītības skolotājs (vizuālajā mākslā un kulturoloģijā) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0273 Vispārējās izglītības skolotājs (angļu valodā) [1,8 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0816 Vispārējās izglītības skolotājs (matemātikā) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0819 Vispārējās izglītības skolotājs (informātikā) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
  L0823 Vispārējās izglītības skolotājs (bioloģijā) [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.  
Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
  L0901 Biznesa un organizācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0902 Vadības zinības [1,6 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  L0904 Biznesa un organizācijas vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  L0907 Kultūras vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  L0908 Kultūras vadība [N] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem.
  L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.