2024.rudens Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
RTA 2024.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
  R0124 Tiesību zinātne (3 semestri) Profesionālā maģistra 2-sem.  
  R0125 Tiesību zinātne (4 semestri) Profesionālā maģistra 2-sem.  
  R0206 Vadības zinātne (4 semestri) Maģistra 2-sem.  
  R0239 Robežapsardze Profesionālā bakalaura   6-sem. 8-sem.
  R0248 Grāmatvedība Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.
  R0252 Tiesību zinātne Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 5-sem.
  R0253 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0254 Biznesa vadība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.
  R0256 Finanšu vadība (3 semestri) Profesionālā maģistra 2-sem.  
  R0257 Finanšu vadība (4 semestri) Profesionālā maģistra 2-sem.  
  R0259 Uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.  
  R0260 Ekonomika Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0261 Vadības zinātne (3 semestri) Maģistra 2-sem.  
Inženieru fakultāte
  R0328 Apģērbu dizains un tehnoloģija Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0410 Būvniecība Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 4-sem. 6-sem.
  R0412 Programmēšanas inženieris Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0413 Mehatronika Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0426 Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (3 semestri) Maģistra 2-sem.  
  R0428 Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (4 semestri) Maģistra 2-sem.  
  R0430 Programmēšana Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0433 Lāzertehnoloģijas Maģistra 2-sem. 3-sem. 4-sem.  
  R0434 Pārtikas produktu pārstrāde Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0436 Mašīnbūve Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0437 Lāzertehnoloģijas Doktora 2-sem.  
  R0442 Dizaina tehnoloģijas (modulis Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas) Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
  R0323 Sociālais rehabilitētājs Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0326 Interjera dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem.  
  R0333 Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0338 Sākumizglītības skolotājs Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 8-sem.
  R0339 Pirmsskolas skolotājs Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.
  R0340 Izglītības zinātnes (3 semestri) Maģistra 2-sem.  
  R0342 Izglītības zinātnes (4 semestri) Maģistra 2-sem. 4-sem.  
  R0343 Speciālā izglītība Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  R0345 Skolotājs (studiju modulis "Valodu joma" - Angļu un vācu valodas skolotājs) Profesionālā bakalaura 8-sem.  
  R0346 Skolotājs (studiju modulis "Valodu joma" - Latviešu valodas un literatūras un latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs) Profesionālā bakalaura 4-sem. 8-sem.  
  R0347 Skolotājs (studiju modulis "Sociālā un pilsoniskā joma" - Sociālās un pilsoniskās jomas skolotājs) Profesionālā bakalaura 8-sem.  
  R0348 Skolotājs (studiju modulis "Tehnoloģiju joma" - Dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājs) Profesionālā bakalaura 8-sem.  
  R0351 Skolotājs (studiju modulis "Matemātikas joma" - Matemātikas skolotājs) Profesionālā bakalaura 4-sem.  
RTA Studiju daļa
  R0004 Izvēles kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.