2023.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
RTA 2022.rudens Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
  R0124 Tiesību zinātne (3 semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  R0125 Tiesību zinātne (4 semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  R0206 Vadības zinātne (4 semestri) Maģistra 1-sem. 2-sem. 3-sem.  
  R0212 Finanses Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 3-sem. 3-sem.
  R0220 Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadītāja specializācija) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 5-sem. 7-sem.  
  R0226 Uzņēmējdarbība (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.  
  R0230 Ekonomika (modulis: finanšu un grāmatvedības vadība) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.  
  R0239 Robežapsardze Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   5-sem. 7-sem. 9-sem.
  R0248 Grāmatvedība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 1-sem. 3-sem.
  R0252 Tiesību zinātne Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 1-sem.
  R0253 Tiesību zinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  R0254 Biznesa vadība Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 6-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  R0256 Finanšu vadība (3 semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  R0257 Finanšu vadība (4 semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  R0259 Uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem.  
  R0260 Ekonomika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem.  
  R0261 Vadības zinātne (3 semestri) Maģistra 1-sem. 2-sem.  
  R0262 Vadības zinātne (2 semestri) Maģistra 1-sem.  
Inženieru fakultāte
  R0328 Apģērbu dizains un tehnoloģija Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  R0410 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem.
  R0411 Datorsistēmas (3.semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  R0412 Programmēšanas inženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  R0413 Mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  R0423 Datorsistēmas (4.semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  R0424 Sociotehnisko sistēmu modelēšana Doktora 1-sem. 2-sem.  
  R0426 Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (3 semestri) Maģistra 1-sem.  
  R0428 Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (4 semestri) Maģistra 1-sem. 2-sem.  
  R0430 Programmēšana un datortīklu administrēšana Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  R0433 Lāzertehnoloģijas Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  R0434 Pārtikas produktu pārstrāde Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  R0436 Mašīnbūve Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
  R0307 Speciālās izglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   9-sem.
  R0321 Lietišķā komunikācija un tulkošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem. 7-sem.  
  R0323 Sociālais rehabilitētājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  R0326 Interjera dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  R0331 Dizains Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  R0333 Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  R0337 Izglītības zinātnes Doktora 1-sem. 4-sem. 5-sem.  
  R0338 Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 5-sem. 7-sem.
  R0339 Pirmsskolas skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 1-sem. 5-sem.
  R0340 Izglītības zinātnes (3 semestri) Maģistra 1-sem.  
  R0342 Izglītības zinātnes (4 semestri) Maģistra 1-sem. 3-sem. 4-sem.  
  R0343 Speciālā izglītība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  R0345 Skolotājs (studiju modulis "Valodu joma" - Angļu un vācu valodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem.  
  R0346 Skolotājs (studiju modulis "Valodu joma" - Latviešu valodas un literatūras un latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 5-sem.  
  R0347 Skolotājs (studiju modulis "Sociālā un pilsoniskā joma" - Sociālās un pilsoniskās jomas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem.  
  R0348 Skolotājs (studiju modulis "Tehnoloģiju joma" - Dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 5-sem.  
  R0351 Skolotājs (studiju modulis "Matemātikas joma" - Matemātikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem.  
RTA Studiju daļa
  R0004 Izvēles kursi Profesionālās pilnveides izglītība 1-sem.