2020.rudens Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
RA 2020.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
  R0124 Tiesību zinātne (3 semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  R0125 Tiesību zinātne (4 semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  R0206 Vadības zinātne Maģistra 2-sem.  
  R0212 Finanses Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem.
  R0220 Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadītāja specializācija) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0221 Finanšu vadība Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.
  R0225 Uzņēmējdarbība (Komercpakalpojumu vadītāja specializācija) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.
  R0226 Uzņēmējdarbība (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.  
  R0230 Ekonomika (specializācija finanšu un grāmatvedības vadība) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 6-sem. 8-sem.
  R0239 Robežapsardze Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem. 8-sem.
  R0241 Vadības zinātne Bakalaura 1-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0243 Viesmīlības vadība Bakalaura 6-sem.  
  R0248 Grāmatvedība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.
  R0250 Reģionālā plānošana un attīstība Maģistra 2-sem.  
  R0252 Tiesību zinātne Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.
  R0253 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 6-sem.
Inženieru fakultāte
  R0328 Apģērbu dizains un tehnoloģija Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0406 Vides inženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0408 Vides aizsardzība (3.semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  R0410 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 6-sem. 1-sem. 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.
  R0411 Datorsistēmas (3.semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem.  
  R0412 Programmēšanas inženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0413 Mehatronika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0421 Vides aizsardzība (4.semestri) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  R0424 Sociotehnisko sistēmu modelēšana Doktora 2-sem. 3-sem.  
  R0426 Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (3 semestri) Maģistra 1-sem. 2-sem.  
  R0428 Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (4 semestri) Maģistra 1-sem. 2-sem.  
  R0430 Programmēšana un datortīklu administrēšana Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0433 Lāzertehnoloģijas Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  R0434 Pārtikas produktu pārstrāde Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0435 Ražošanas loģistika Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
  R0436 Mašīnbūve Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.  
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
  R0306 Sociālais pedagogs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0307 Speciālās izglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  R0315 Skolotājs (studiju modulis Pamatizglītības pirmā posma skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  R0317 Skolotājs (studiju modulis Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem.  
  R0321 Lietišķā komunikācija un tulkošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0323 Sociālais rehabilitētājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4-sem.  
  R0324 Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.  
  R0325 Pedagoģija Doktora 2-sem. 4-sem. 5-sem.  
  R0326 Interjera dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  R0330 Speciālā pedagoģija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  R0331 Dizains Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.  
  R0333 Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  R0334 Skolotājs (studiju modulis Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem.  
  R0335 Skolotājs (studiju modulis Vēstures un sociālo zinību skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem.  
  R0336 Skolotājs (studiju modulis Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.