Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Brīvdienas: 20.06.2022.-31.08.2022.
DU 2022.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika Nepilna laika Tālākizglītība
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  D0114 Bioloģija Maģistra 4-sem.    
  D0121 Datorzinātnes Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D0134 Bioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D0136 Matemātika Bakalaura 4-sem. 6-sem.    
  D0137 Fizika Bakalaura 6-sem.    
  D0138 Vides zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D0154 Fizioterapija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  D019G Vides plānošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D01B9 Informācijas tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  D01BH Darba aizsardzība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D01BN Ķīmija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D01BO Fizika Maģistra 2-sem.    
  D01BR Informācijas tehnoloģijas Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem.    
  D01BS Dabas rekreācija Maģistra 4-sem.    
  D01BT Ķīmija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D01BY Bioloģija Maģistra 2-sem.    
  D01BZ Māszinības Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  D0805 Cietvielu fizika Doktora 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D0806 Matemātika Doktora 2-sem.    
  D0808 Bioloģija Doktora 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Humanitārā fakultāte
  D029Z Starpkultūru attiecības Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D02BX Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D02D3 Filoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D02D4 Vēsture Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D02D7 Filoloģija (latviešu filoloģija) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D02D8 Filoloģija (krievu filoloģija) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D02D9 Filoloģija (angļu filoloģija) Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D02DC Vēsture Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D02DF Latviešu valoda ārvalstniekiem Tālākizglītība     2-sem.
  D02DM Vēsture un arheoloģija Doktora 2-sem.    
  D0802 Literatūrzinātne Doktora 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Izglītības un vadības fakultāte
  D135S Sabiedrības un iestāžu vadība (iegūst iestāžu vadītāja kvalif.) Profesionālās augstākās izglītības maģistra   4-sem. 6-sem.  
  D1399 Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  D139B Skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  D139C Izglītība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  D139D Izglītība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  D139E Izglītība [profesionālā maģistra grāda izglītībā ieguvei] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  D139H Vadībzinātne Doktora 2-sem. 4-sem.    
  D139K Sporta treniņi Tālākizglītība     2-sem.
  D139N Izglītības zinātnes Doktora 2-sem. 4-sem.    
  D139O Skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem.    
  D139P Pirmsskolas skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.  
  D139Q Izglītības zinātnes [50 KP] Maģistra 2-sem.    
  D139R Izglītības zinātnes [80 KP] Maģistra 2-sem.    
  D139S Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 2-sem.  
  D139T Skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 2-sem.  
  D139U Sabiedrības un organizāciju vadība (iegūst organizācijas vadītāja kvalifikāciju) Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.  
Mūzikas un mākslu fakultāte
  D0478 Māksla Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  D04A2 Mūzika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  D04A3 Mākslas menedžments Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  D04A4 Mūzika [bez prof. kvalifikācijas] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  D04A5 Mūzika [ar prof. kvalifikāciju] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  D04A7 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  D04A8 Mūzika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.    
Sociālo zinātņu fakultāte
  D0801 Psiholoģija Doktora 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D0807 Ekonomika Doktora 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D0819 Juridiskā zinātne Doktora 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D1240 Psiholoģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D1261 Civilā drošība un aizsardzība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.    
  D1263 Tiesību zinātne [ar prof. kvalifikāciju] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D1265 Viedā ekonomika un inovācijas [ar prof. kvalifikāciju] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D1267 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  D1268 Psiholoģija [80 KP] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  D1269 Psiholoģija [60 KP] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  D1270 Biznesa un finanšu procesi Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.