Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas: 17.01.2024.-28.01.2024.
DU 2023.rudens Lekciju saraksts Pilna laika Nepilna laika
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
  D0121 Datorzinātnes Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D0134 Bioloģija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D0138 Vides zinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D0154 Fizioterapija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D019G Vides plānošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D01B9 Informācijas tehnoloģijas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D01BH Darba aizsardzība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D01BN Ķīmija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D01BR Informācijas tehnoloģijas Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  D01BT Ķīmija Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D01BY Bioloģija Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D01BZ Māszinības Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D01C0 Fizika Maģistra 3-sem.  
  D0805 Cietvielu fizika Doktora 1-sem. 5-sem.  
  D0806 Matemātika Doktora 5-sem.  
  D0808 Bioloģija Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
  D029Z Starpkultūru attiecības Profesionālās augstākās izglītības maģistra 3-sem.  
  D02BX Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari Bakalaura 3-sem. 5-sem.  
  D02D3 Filoloģija Maģistra 3-sem.  
  D02D4 Vēsture Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D02D7 Filoloģija (latviešu filoloģija) Bakalaura 5-sem.  
  D02D8 Filoloģija (krievu filoloģija) Bakalaura 3-sem. 5-sem.  
  D02D9 Filoloģija (angļu filoloģija) Bakalaura 3-sem. 5-sem.  
  D02DC Vēsture Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D02DM Vēsture un arheoloģija Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D02DN Valodu un literatūras studijas Doktora 1-sem. 3-sem.  
  D02DO Valodu un kultūras studijas Akadēmiskā bakalaura 1-sem.  
  D02DP Austrumeiropas kultūras sakari, diaspora un integrācijas procesi Akadēmiskā bakalaura 1-sem.  
  D02DQ Filoloģija un lietišķā lingvistika Akadēmiskā maģistra 1-sem.  
  D02DR Starpkultūru attiecības Profesionālā maģistra 1-sem.  
  D0478 Māksla Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D04A3 Mākslas menedžments Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D04A4 Mūzika [bez prof. kvalifikācijas] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D04A7 Dizains Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D04A8 Mūzika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D0801 Psiholoģija Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D0807 Ekonomika Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D0819 Juridiskā zinātne Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D1240 Psiholoģija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D1261 Civilā drošība un aizsardzība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem.  
  D1263 Tiesību zinātne [ar prof. kvalifikāciju] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D1264 Tiesību zinātne [bez prof. kvalifikācijas] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  D1265 Viedā ekonomika un inovācijas [ar prof. kvalifikāciju] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D1267 Tiesību zinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D1268 Psiholoģija [80 KP] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D1269 Psiholoģija [60 KP] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D1270 Biznesa un finanšu procesi Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.  
  D1271 Ekonomiskā drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.  
  D1399 Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Profesionālās augstākās izglītības maģistra 3-sem.  
  D139H Vadībzinātne Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D139N Izglītības zinātnes Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.  
  D139O Skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem.  
  D139P Pirmsskolas skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 1-sem. 3-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  D139Q Izglītības zinātnes [50 KP] Maģistra 1-sem. 3-sem.  
  D139R Izglītības zinātnes [80 KP] Maģistra 3-sem.  
  D139S Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  D139T Skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
  D139U Sabiedrības un organizāciju vadība [iegūst organizācijas vadītāja kvalifikāciju] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 3-sem.