2022.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 11.04.2022.-18.04.2022.
LU 2022.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
  20001 LU viesstudents Bakalaura 1-sem.    
  20004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.    
Bioloģijas fakultāte
  20901 Bioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20902 Bioloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20907 Sporta zinātne Maģistra 2-sem.    
  20911 Biotehnoloģija un bioinženierija Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
  20703 Ekonomika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20724 Sabiedrības vadība Maģistra 2-sem.    
  20726 Vadības zinības Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20763 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20764 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20771 Ekonomika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  20776 Starptautiskais bizness[angļu val] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 3-sem.    
  20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaura 6-sem. 8-sem.    
  20793 Projektu vadīšana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20796 Finanšu menedžments Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  20798 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] Bakalaura 6-sem. 8-sem.    
  207B3 Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija [Angļu val.] Maģistra 2-sem.    
  207B7 Biznesa vadība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  207B9 Biznesa vadība [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 3-sem. 4-sem. 6-sem.    
  207BA Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  207BC Grāmatvedība un audits Maģistra 2-sem.    
  207BF E-biznesa vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 8-sem.  
  207BG Industriālā inženierija un vadība [2021] Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  207BH Industriālā inženierija un vadība [Angļu val.] [2021] Profesionālā bakalaura 6-sem.    
  207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  207BL Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
Datorikas fakultāte
  22302 Datorzinātnes Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22303 Datorzinātnes Maģistra 2-sem.    
  22313 Programmēšana un datortīklu administrēšana Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.    
  22314 Datorzinātnes [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22317 Datorzinātnes [Linkolna] Bakalaura 2-sem.    
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
  21001 Matemātika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21006 Fizika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  21007 Matemātika Maģistra 2-sem.    
  21023 Fizika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21030 Optometrija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21051 Optometrija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21052 Matemātiķis statistiķis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21053 Optometrija [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.   2-sem. 4-sem.
  21055 Optometrija [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
  21104 Ģeogrāfija Maģistra 2-sem.    
  21105 Ģeoloģija Maģistra 2-sem.    
  21106 Vides zinātne Maģistra 2-sem.    
  21118 Telpiskās attīstības plānošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21120 Ģeogrāfija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21122 Ģeoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21124 Vides zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21125 Ģeoinformātika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.    
Humanitāro zinātņu fakultāte
  22501 Baltu filoloģija Maģistra 2-sem.    
  22503 Krievu filoloģija Maģistra 4-sem.    
  22506 Baltu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22507 Klasiskā filoloģija Bakalaura 4-sem. 6-sem.    
  22509 Krievu filoloģija Bakalaura 3-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22511 Kultūras un sociālā antropoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22512 Kultūras un sociālā antropoloģija Maģistra 2-sem.    
  22513 Vācu filoloģija Bakalaura 4-sem. 6-sem.    
  22514 Franču filoloģija Bakalaura 6-sem. 8-sem.    
  22515 Somugru studijas Bakalaura 6-sem. 8-sem.    
  22516 Angļu filoloģija Maģistra 1-sem. 3-sem. 4-sem.    
  22517 Vācu filoloģija Maģistra 4-sem.    
  22520 Orientālistika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22522 Angļu filoloģija Bakalaura 6-sem. 8-sem.   8-sem. 10-sem.
  22523 Āzijas studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22525 Konferenču tulkošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  22526 Moderno valodu un biznesa studijas Bakalaura 6-sem. 8-sem.   8-sem. 10-sem.
  22532 Rakstiskā tulkošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22536 Anglistika Maģistra 2-sem.    
  22537 Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  22539 Klasiskā filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem.    
  22540 Krievu filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem.    
  22541 Franču filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  22542 Somugru studijas [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  22543 Vācu filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem.    
  22545 Klasiskās studijas [2021] Maģistra 2-sem.    
  22546 Ģermānistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22547 Rusistika un slāvistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22548 Romānistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22551 Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas Bakalaura 2-sem.    
Juridiskā fakultāte
  20208 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  20209 Tiesību zinātne Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20219 Tiesības un organizāciju pārvaldība Maģistra   2-sem.  
Ķīmijas fakultāte
  21202 Ķīmija Maģistra 2-sem.    
  21212 Ķīmija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21216 Darba vides aizsardzība un ekspertīze Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21224 Darba aizsardzība (Rīga) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  21225 Arodveselība un drošība darbā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem.  
Medicīnas fakultāte
  28401 Ārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.    
  28403 Māszinības Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  28405 Farmācija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  28406 Farmācija Maģistra 2-sem.    
  28408 Ārstniecība[Angļu val.] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 1-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.    
  28413 Māszinības Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  28414 Radiogrāfija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  28415 Zobārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.    
  28417 Epidemioloģija un medicīniskā statistika Maģistra 2-sem.    
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
  20479 Psiholoģija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20484 Psiholoģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  20494 Angļu valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  20496 Vizuālās mākslas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  2049B Pirmsskolas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  2049D Sociālais pedagogs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.   8-sem.
  2049I Vācu valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  204A1 Māksla Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204C3 Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  204C4 Sporta skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  204C5 Informātikas un programmēšanas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  204C6 Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  204C9 Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204DV Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs[RPIVA][Rīga] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  204E0 Pirmsskolas izglītības skolotājs (Rīga)[RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   5-sem.  
  204EF Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EG Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Cēsu filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EJ Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Tukuma filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204ET Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Rīga)[R] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 1-sem. 2-sem. 3-sem. 8-sem.  
  204EU Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EV Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Cēsu filiāle)[RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EW Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Alūksnes filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EX Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Bauskas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EY Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204EZ Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Tukuma filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204F0 Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204JN Sporta treneris Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.    
  204JR Sporta treneris (Madonas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     2-sem. 4-sem.
  204JS Sporta treneris (Kuldīgas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     2-sem. 4-sem.
  204JT Sporta treneris (Tukuma filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     4-sem.
  204JU Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204JV Izglītības zinātnes (Cilvēku uzvedība un izglītība) [2020] Maģistra 2-sem.    
  204JW Izglītības zinātnes [2020] Maģistra 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204JX Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  204JZ Izglītības zinātnes [2020] [Angļu val.] Maģistra 2-sem.    
  204K2 Skolotājs [2020] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.) 2-sem.    
  204K4 Latviešu valodas un literatūras skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204K5 Matemātikas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204K6 Dabaszinātņu (bioloģijas vai ķīmijas vai ģeogrāfijas vai fizikas) skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204K7 Krievu valodas un literatūras skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  204K8 Sociālo zinību un vēstures skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  204K9 Angļu valodas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204KA Vācu valodas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem.    
  204KB Datorikas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204KC Dizaina un tehnoloģiju skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204KE Pirmsskolas skolotājs [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 1-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204KF Pirmsskolas skolotājs (Alūksnes filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KG Pirmsskolas skolotājs (Bauskas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204KH Pirmsskolas skolotājs (Cēsu filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204KI Pirmsskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KJ Pirmsskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KK Pirmsskolas skolotājs (Madonas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KL Pirmsskolas skolotājs (Tukuma filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204KN Sākumizglītības skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204KO Sākumizglītības skolotājs (Alūksnes filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem.  
  204KP Sākumizglītības skolotājs (Bauskas filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204KQ Sākumizglītības skolotājs (Cēsu filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204KR Sākumizglītības skolotājs (Jēkabpils filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem.  
  204KS Sākumizglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204KU Sākumizglītības skolotājs (Tukuma filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem.  
  204LX Izglītības zinātnes (Jēkabpils filiāle) [2020] Maģistra   4-sem.  
  204M5 Izglītības zinātnes (Kuldīgas filiāle) [2020] Maģistra   2-sem.  
  204MK Izglītības zinātnes (Dažādība un iekļaušanās izglītībā) [2020] Maģistra 2-sem.    
  204ML Izglītības zinātnes (Izglītības vadība) [2020] Maģistra 2-sem. 2-sem.  
Sociālo zinātņu fakultāte
  29607 Sociālais darbs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  29617 Komunikācijas zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  29618 Politikas zinātne Bakalaura 2-sem.    
  29620 Socioloģija Bakalaura 2-sem.    
  29625 Informācijas pārvaldība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   8-sem.
  29634 Sociālais darbs (Cēsu filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.  
  29635 Sociālais darbs (Alūksnes filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem.  
  29636 Sociālais darbs (Kuldīgas filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem.  
Teoloģijas fakultāte
  20102 Teoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20113 Teoloģija un reliģiju zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Vēstures un filozofijas fakultāte
  20606 Vēsture Maģistra 2-sem.    
  20607 Filozofija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20668 Filozofija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20670 Vēsture Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.