2023.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 03.04.2023.-10.04.2023.
LU 2023.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
  20001 LU viesstudents Bakalaura 1-sem.    
  20004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.    
Bioloģijas fakultāte
  20901 Bioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20902 Bioloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20911 Biotehnoloģija un bioinženierija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
  20703 Ekonomika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20726 Vadības zinības Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20763 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20764 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20771 Ekonomika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  20776 Starptautiskais bizness[angļu val] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaura 8-sem.    
  20793 Projektu vadīšana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20796 Finanšu menedžments Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  20798 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] Bakalaura 8-sem.    
  207B7 Biznesa vadība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  207B9 Biznesa vadība [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.    
  207BA Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  207BC Grāmatvedība un audits Maģistra 2-sem.    
  207BF E-biznesa vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  207BG Industriālā inženierija un vadība [2021] Profesionālā bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  207BH Industriālā inženierija un vadība [Angļu val.] [2021] Profesionālā bakalaura 8-sem.    
  207BI Sabiedrības vadība [2021] Maģistra 2-sem.    
  207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  207BL Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  207BM Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija [Angļu val.] [2021] Maģistra 2-sem.    
Datorikas fakultāte
  22302 Datorzinātnes Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22303 Datorzinātnes Maģistra 2-sem.    
  22313 Programmēšana un datortīklu administrēšana Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.    
  22314 Datorzinātnes [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 7-sem.    
  22316 Programmēšana un datortīklu administrēšana [Angļu val.] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem.    
  22317 Datorzinātnes [Linkolna] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
  21001 Matemātika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21006 Fizika Maģistra 4-sem.    
  21007 Matemātika Maģistra 2-sem.    
  21023 Fizika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21030 Optometrija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21051 Optometrija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21052 Matemātiķis statistiķis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21053 Optometrija [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21055 Optometrija [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21056 Fizika [kopīga] Maģistra 2-sem.    
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
  21106 Vides zinātne Maģistra 2-sem.    
  21124 Vides zinātne Bakalaura 2-sem.    
Humanitāro zinātņu fakultāte
  22501 Baltu filoloģija Maģistra 2-sem.    
  22506 Baltu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22507 Klasiskā filoloģija Bakalaura 6-sem.    
  22509 Krievu filoloģija Bakalaura 6-sem.    
  22513 Vācu filoloģija Bakalaura 6-sem.    
  22514 Franču filoloģija Bakalaura 8-sem.    
  22515 Somugru studijas Bakalaura 8-sem.    
  22520 Orientālistika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22522 Angļu filoloģija Bakalaura 8-sem.    
  22523 Āzijas studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22526 Moderno valodu un biznesa studijas Bakalaura 8-sem.    
  22532 Rakstiskā tulkošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  22536 Anglistika Maģistra 2-sem.    
  22537 Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  22539 Klasiskā filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  22540 Krievu filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  22541 Franču filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22542 Somugru studijas [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22543 Vācu filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  22545 Klasiskās studijas [2021] Maģistra 2-sem.    
  22546 Ģermānistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22547 Rusistika un slāvistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22548 Romānistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22549 Baltijas jūras reģiona studijas [2021] Maģistra 2-sem.    
  22551 Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
Juridiskā fakultāte
  20208 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  20209 Tiesību zinātne Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20219 Tiesības un organizāciju pārvaldība Maģistra   2-sem.  
Ķīmijas fakultāte
  21202 Ķīmija Maģistra 2-sem.    
  21212 Ķīmija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21216 Darba vides aizsardzība un ekspertīze Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  21224 Darba aizsardzība (Rīga) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  21225 Arodveselība un drošība darbā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Medicīnas fakultāte
  28401 Ārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.    
  28405 Farmācija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  28406 Farmācija Maģistra 2-sem.    
  28408 Ārstniecība[Angļu val.] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  28413 Māszinības Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 8-sem.    
  28414 Radiogrāfija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  28415 Zobārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.    
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
  20479 Psiholoģija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20484 Psiholoģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204A1 Māksla Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204JN Sporta treneris Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.   2-sem.
  204JR Sporta treneris (Madonas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     4-sem.
  204JS Sporta treneris (Kuldīgas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     4-sem.
  204JU Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204JW Izglītības zinātnes [2020] Maģistra 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204JX Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  204K4 Latviešu valodas un literatūras skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204K5 Matemātikas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204K6 Dabaszinātņu (bioloģijas vai ķīmijas vai ģeogrāfijas vai fizikas) skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204K7 Krievu valodas un literatūras skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204K8 Sociālo zinību un vēstures skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204K9 Angļu valodas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KA Vācu valodas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  204KB Datorikas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204KC Dizaina un tehnoloģiju skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KE Pirmsskolas skolotājs [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.  
  204KF Pirmsskolas skolotājs (Alūksnes filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KG Pirmsskolas skolotājs (Bauskas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.  
  204KH Pirmsskolas skolotājs (Cēsu filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.  
  204KI Pirmsskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KJ Pirmsskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem.  
  204KK Pirmsskolas skolotājs (Madonas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KL Pirmsskolas skolotājs (Tukuma filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem.  
  204KN Sākumizglītības skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KO Sākumizglītības skolotājs (Alūksnes filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204KP Sākumizglītības skolotājs (Bauskas filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KQ Sākumizglītības skolotājs (Cēsu filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KR Sākumizglītības skolotājs (Jēkabpils filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204KS Sākumizglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem. 8-sem.  
  204KU Sākumizglītības skolotājs (Tukuma filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204M3 Izglītības zinātnes (Cēsu filiāle) [2020] Maģistra   2-sem.  
  204M4 Izglītības zinātnes (Jēkabpils filiāle) [2020] Maģistra   2-sem.  
  204MK Izglītības zinātnes (Dažādība un iekļaušanās izglītībā) [2020] Maģistra 2-sem.    
  204ML Izglītības zinātnes (Izglītības vadība) [2020] Maģistra 2-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204MN Izglītības zinātnes (Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā) [2022] Maģistra 2-sem.    
Sociālo zinātņu fakultāte
  29634 Sociālais darbs (Cēsu filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem.  
  29635 Sociālais darbs (Alūksnes filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  29636 Sociālais darbs (Kuldīgas filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 8-sem.  
  29642 Sociālais darbs (Bauskas filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.  
Teoloģijas fakultāte
  20102 Teoloģija Maģistra 2-sem.    
  20113 Teoloģija un reliģiju zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Vēstures un filozofijas fakultāte
  20606 Vēsture Maģistra 2-sem.    
  20607 Filozofija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20668 Filozofija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20670 Vēsture Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.