Lūdzu uzgaidiet...
2024.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 25.03.2024.-01.04.2024.
LU 2024.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
  20001 LU viesstudents Bakalaura 1-sem.    
  20004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.    
Bioloģijas fakultāte
  20901 Bioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20902 Bioloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20907 Sporta zinātne Maģistra 2-sem.    
  20911 Biotehnoloģija un bioinženierija [kopīga] Bakalaura 4-sem. 6-sem.    
  20913 Biotehnoloģija un bioinženierija [kopīga] [Anglu val.] Bakalaura 2-sem.    
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
  20703 Ekonomika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20726 Vadības zinības Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20763 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20764 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20771 Ekonomika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  20776 Starptautiskais bizness [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20793 Projektu vadīšana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20796 Finanšu menedžments Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  207B7 Biznesa vadība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  207B9 Biznesa vadība [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  207BA Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  207BC Grāmatvedība un audits Maģistra 2-sem.    
  207BF E-biznesa vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  207BG Industriālā inženierija un vadība [2021] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  207BI Sabiedrības vadība [2021] Maģistra 2-sem.    
  207BJ Projektu vadīšana [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  207BL Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  207BM Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija [Angļu val.] [2021] Maģistra 2-sem.    
  207BO Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība Maģistra   2-sem.  
Datorikas fakultāte
  22302 Datorzinātnes Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22303 Datorzinātnes Maģistra 2-sem. 3-sem. 4-sem.    
  22313 Programmēšana un datortīklu administrēšana Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.    
  22314 Datorzinātnes [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22316 Programmēšana un datortīklu administrēšana [Angļu val.] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4-sem.    
  22317 Datorzinātnes [Linkolna] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
  21001 Matemātika Bakalaura 6-sem. 8-sem.    
  21023 Fizika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21030 Optometrija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21052 Matemātiķis statistiķis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21055 Optometrija [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  21056 Fizika [kopīga] Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  21058 Klīniskā optometrija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21059 Klīniskā optometrija [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21067 Matemātika un datu zinātne Maģistra 2-sem.    
  21069 Matemātika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
  21104 Ģeogrāfija Maģistra 2-sem.    
  21105 Ģeoloģija Maģistra 2-sem.    
  21106 Vides zinātne Maģistra 2-sem.    
  21118 Telpiskās attīstības plānošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21120 Ģeogrāfija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21122 Ģeoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21124 Vides zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21125 Ģeoinformātika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21132 Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
Humanitāro zinātņu fakultāte
  22501 Baltu filoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22506 Baltu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22520 Orientālistika Maģistra 4-sem.    
  22523 Āzijas studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22536 Anglistika Maģistra 2-sem. 3-sem. 4-sem.    
  22537 Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  22539 Klasiskā filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22540 Krievu filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22541 Franču filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22542 Somugru studijas [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22543 Vācu filoloģija [2021] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22545 Klasiskās studijas [2021] Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22546 Ģermānistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22547 Rusistika un slāvistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22548 Romānistika [2021] Maģistra 2-sem.    
  22549 Baltijas jūras reģiona studijas [2021] Maģistra 4-sem.    
  22551 Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas Bakalaura 4-sem. 6-sem.    
  22553 Franču filoloģija [2021] [Angļu val.] Bakalaura 2-sem.    
  22562 Latvistika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22567 Latviešu valodas, literatūras un kultūras studijas Maģistra 2-sem. 4-sem.    
Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte
  20479 Psiholoģija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20484 Psiholoģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  204A1 Māksla Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204JN Sporta treneris Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.   2-sem. 4-sem.
  204JS Sporta treneris (Kuldīgas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     2-sem.
  204JU Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  204JW Izglītības zinātnes [2020] Maģistra 2-sem. 4-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204JX Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  204K2 Skolotājs [2020] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.) 2-sem.    
  204K4 Latviešu valodas un literatūras skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204K5 Matemātikas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204K6 Dabaszinātņu (bioloģijas vai ķīmijas vai ģeogrāfijas vai fizikas) skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204K7 Krievu valodas un literatūras skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204K8 Sociālo zinību un vēstures skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204K9 Angļu valodas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KA Vācu valodas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.    
  204KB Datorikas skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204KC Dizaina un tehnoloģiju skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KE Pirmsskolas skolotājs [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem. 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  204KF Pirmsskolas skolotājs (Alūksnes filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   4-sem.  
  204KG Pirmsskolas skolotājs (Bauskas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  204KH Pirmsskolas skolotājs (Cēsu filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  204KI Pirmsskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KJ Pirmsskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204KK Pirmsskolas skolotājs (Madonas filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204KL Pirmsskolas skolotājs (Tukuma filiāle) [2020] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  204KN Sākumizglītības skolotājs [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KP Sākumizglītības skolotājs (Bauskas filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KQ Sākumizglītības skolotājs (Cēsu filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KS Sākumizglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204KU Sākumizglītības skolotājs (Tukuma filiāle) [2020] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem.  
  204M3 Izglītības zinātnes (Cēsu filiāle) [2020] Maģistra   4-sem.  
  204M4 Izglītības zinātnes (Jēkabpils filiāle) [2020] Maģistra   4-sem.  
  204MK Izglītības zinātnes (Dažādība un iekļaušanās izglītībā) [2020] Maģistra 2-sem.    
  204ML Izglītības zinātnes (Izglītības vadība) [2020] Maģistra 2-sem. 2-sem. 4-sem.  
  204MN Izglītības zinātnes (Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā) [2022] Maģistra 2-sem.    
Juridiskā fakultāte
  20208 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  20209 Tiesību zinātne Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20219 Tiesības un organizāciju pārvaldība Maģistra   2-sem.  
  20220 Pirmstiesas izmeklēšana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.    
  20221 Pirmstiesas izmeklēšana [prakse 26] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.  
  20222 Pirmstiesas izmeklēšana [prakse 6] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.  
Ķīmijas fakultāte
  21202 Ķīmija Maģistra 2-sem.    
  21212 Ķīmija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21216 Darba vides aizsardzība un ekspertīze Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  21224 Darba aizsardzība (Rīga) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  21225 Arodveselība un drošība darbā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
Medicīnas fakultāte
  28401 Ārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.    
  28403 Māszinības Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  28405 Farmācija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  28406 Farmācija Maģistra 2-sem.    
  28408 Ārstniecība[Angļu val.] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.    
  28413 Māszinības Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  28414 Radiogrāfija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  28415 Zobārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.    
  28418 Epidemioloģija un medicīniskā statistika [Angļu val.] Maģistra 2-sem.    
Sociālo zinātņu fakultāte
  29602 Komunikācijas zinātne Maģistra 2-sem.    
  29603 Politikas zinātne Maģistra 2-sem.    
  29605 Socioloģija Maģistra 2-sem.    
  29607 Sociālais darbs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem.  
  29611 Bibliotēkzinātne un informācija Maģistra 2-sem.    
  29617 Komunikācijas zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem.
  29618 Politikas zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  29620 Socioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  29625 Informācijas pārvaldība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  29626 Diplomātija Maģistra 2-sem.    
  29634 Sociālais darbs (Cēsu filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem.  
  29636 Sociālais darbs (Kuldīgas filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem.  
  29639 Kultūras un sociālā antropoloģija Bakalaura 4-sem. 6-sem.    
  29642 Sociālais darbs (Bauskas filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem.  
  29643 Sociālais darbs (Jēkabpils filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.  
  29646 Kultūras un sociālā antropoloģija [Angļu val.] Bakalaura 2-sem.    
  29648 Kultūras un sociālā antropoloģija [Angļu val.] Maģistra 2-sem.    
Teoloģijas fakultāte
  20117 Teoloģija un reliģijpētniecība [2023] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20118 Teoloģija un reliģijpētniecība [2023] Maģistra 2-sem.    
Vēstures un filozofijas fakultāte
  20607 Filozofija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20668 Filozofija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20673 Vēsture un arheoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20674 Vēsture un arheoloģija Maģistra 2-sem.