Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts
Katram studentam LUIS sadaļā STUDIJAS ir pieejams lekciju saraksts savā studiju programmā
Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem veidosies individuālais lekciju saraksts
Lekciju saraksts 2018.pavasara Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene Pilna laika: neklātiene Tālākizglītība
L0127 Sociālais darbinieks 42762 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0140 Sociālais darbs 47762 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L0150 Logopēdija 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0151 Karjeras konsultants 47142 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0171 Sociālais darbinieks [N] 42762 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki    
L0176 Mūzikas terapija [N] 47722 Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki    
L0181 Mūzikas terapija [N - 1g] 47722 Profesionālās augstākās izglītības maģistra   1-sem.laiki    
L0186 Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0188 Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) [N] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki    
L0189 Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0190 Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0191 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0192 Skolotājs (Mūzikas skolotājs) [N] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki    
L0193 Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem)[N] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki    
L0195 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) [N] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki    
L0196 Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0197 Skolotājs (Vēstures un sociālo zinību skolotājs) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0199 Vispārējās izglītības skolotājs [1 gads] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L019E Vispārējās izglītības skolotājs (speciālā izglītība) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L019F Vispārējās izglītības skolotājs (mūzika) [1,8 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L019G Vispārējās izglītības skolotājs (pirmsskolā metodiķa darbā) 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L019H Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura     2-sem.laiki  
L019J Pirmsskolas skolotājs [N] 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem.laiki    
L019K Vispārējās izglītības skolotājs (sportā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L0235 Dizains 42214 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0244 Jauno mediju māksla 43213 Bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0260 Rakstniecības studijas 45222 Maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0262 Jauno mediju māksla 45213 Maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0264 Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) 43222 Bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0265 Vispārējās izglītības skolotājs (latviešu valodā un literatūrā un kulturoloģijā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0271 Vispārējās izglītības skolotājs (vizuālajā mākslā un kulturoloģijā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.laiki      
L0273 Vispārējās izglītības skolotājs (angļu valodā) [1,8 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0276 Vispārējās izglītības skolotājs (vizuālajā mākslā) [1,8 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0285 Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) 43222 Bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0286 Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija 43222 Bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0288 Jauno mediju māksla (Eng) 45213 Maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0289 Aktiermāksla 43212 Bakalaura 2-sem.laiki      
L0703 Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū (160 stundas) 30P225001 Profesionālās pilnveides izglītība       2-sem.laiki
L0704 “C” kategorijas sporta speciālistu pilnveide (320 stundas) 30P813011 Profesionālās pilnveides izglītība       1-sem.laiki
L0802 Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija 42850 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0804 Datorzinātnes 43481 Bakalaura 6-sem.laiki      
L0805 Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 47481 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki 5-sem.laiki      
L0809 Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 47481 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0816 Vispārējās izglītības skolotājs (matemātikā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.laiki      
L0818 Informācijas tehnoloģija 42481 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0819 Vispārējās izglītības skolotājs (informātikā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0820 Vispārējās izglītības skolotājs (fizikā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0821 Mehatronika 42523 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0823 Vispārējās izglītības skolotājs (bioloģijā) [2 gadi] 47141 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L0825 Informācijas tehnoloģija (angļu) 42481 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 1-sem.laiki 2-sem.laiki 3-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0826 Datorzinātnes (angļu) 43481 Bakalaura 1-sem.laiki 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0827 Ekotehnoloģijas 47850 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L0829 Matemātika, fizika un datorzinātnes 42460 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0830 Ekotehnoloģijas (angļu) [1,5 gadi] (PMSP) 47850 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.laiki 2-sem.laiki 3-sem.laiki      
L0831 Informācijas tehnoloģija (angļu) [2 gadi] 47481 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.laiki 2-sem.laiki 3-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0832 Informācijas tehnoloģija [2 gadi] [Latv] 47481 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki 4-sem.laiki      
L0833 Informācijas tehnoloģija [3 gadi Eng] 47481 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem.laiki 2-sem.laiki 3-sem.laiki 4-sem.laiki 5-sem.laiki 6-sem.laiki      
L0901 Biznesa un organizācijas vadība 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0902 Vadības zinības [1,6 gadi] 47345 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L0903 Komunikācijas vadība 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0904 Biznesa un organizācijas vadība [N] 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki    
L0905 Vadības zinības [2 gadi N] 47345 Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.laiki    
L0907 Kultūras vadība 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0908 Kultūras vadība [N] 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki    
L0910 Tūrisma un rekreācijas vadība 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.laiki 4-sem.laiki 6-sem.laiki 8-sem.laiki      
L0913 Vadības zinības [2,6 gadi] 47345 Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.laiki      
L0914 Tūrisma un rekreācijas vadība [N] 42812 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.laiki