2020.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
Lieldienu brīvdienas: 06.04.2020.-13.04.2020.
LU 2020.pavasara Lekciju saraksts Pilna laika: klātiene Nepilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
  20001 LU viesstudents Bakalaura 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem.    
  20004 Brīvās izvēles studiju kursi Profesionālās pilnveides izglītība 2-sem.    
Mācību prorektors
  20002 LU viesstudents Maģistra 4-sem.    
Bioloģijas fakultāte
  20901 Bioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem.    
  20902 Bioloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20907 Sporta zinātne Maģistra 2-sem.    
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
  20703 Ekonomika Maģistra 2-sem.    
  20715 Vadības zinības Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem.  
  20724 Sabiedrības vadība Maģistra 2-sem.    
  20726 Vadības zinības Maģistra 2-sem.    
  20764 Finanšu ekonomika Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20767 Grāmatvedība un audits Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20771 Ekonomika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  20776 Starptautiskais bizness[angļu val] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 1-sem. 2-sem. 3-sem.    
  20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 7-sem.  
  20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  20793 Projektu vadīšana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20795 Grāmatvedība, analīze un audits Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  20796 Finanšu menedžments Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem.  
  20798 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 8-sem.    
  20799 Vadības zinības [Angļu val] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  2079A Personāla vadība (Rīga) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  207A4 Komercdarbības organizācija (T) (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   4-sem.  
  207AH Industriālās inženierijas vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  207AP Industriālās inženierijas vadība [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem.    
  207B3 Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija [Angļu val.] Maģistra 2-sem.    
Datorikas fakultāte
  22302 Datorzinātnes Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22303 Datorzinātnes Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22313 Programmēšana un datortīklu administrēšana Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem. 4-sem.    
  22314 Datorzinātnes [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
  21001 Matemātika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21006 Fizika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  21007 Matemātika Maģistra 2-sem.    
  21023 Fizika Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21030 Optometrija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21051 Optometrija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21052 Matemātiķis statistiķis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21053 Optometrija[Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21055 Optometrija [Angļu val.] Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
  21104 Ģeogrāfija Maģistra 2-sem.    
  21105 Ģeoloģija Maģistra 2-sem.    
  21106 Vides zinātne Maģistra 2-sem.    
  21120 Ģeogrāfija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21122 Ģeoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21124 Vides zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Humanitāro zinātņu fakultāte
  22501 Baltu filoloģija Maģistra 2-sem.    
  22503 Krievu filoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22506 Baltu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22507 Klasiskā filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22508 Baltijas jūras reģiona studijas Maģistra 2-sem.    
  22509 Krievu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22511 Kultūras un sociālā antropoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22512 Kultūras un sociālā antropoloģija Maģistra 2-sem.    
  22513 Vācu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22514 Franču filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22515 Somugru studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  22516 Angļu filoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22517 Vācu filoloģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22520 Orientālistika Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  22522 Angļu filoloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  22523 Āzijas studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  22525 Konferenču tulkošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  22526 Moderno valodu un biznesa studijas Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
  22531 Romāņu valodu un kultūru studijas Maģistra 2-sem.    
  22532 Rakstiskā tulkošana Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
Juridiskā fakultāte
  20208 Tiesību zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
  20209 Tiesību zinātne Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  20219 Tiesības un organizāciju pārvaldība Maģistra   2-sem.  
Ķīmijas fakultāte
  21202 Ķīmija Maģistra 2-sem.    
  21212 Ķīmija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  21216 Darba vides aizsardzība un ekspertīze Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  21219 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  21223 Darba aizsardzība (Alūksnes filiāle) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  21224 Darba aizsardzība (Rīga) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem.  
  21225 Arodveselība un drošība darbā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 6-sem.  
Medicīnas fakultāte
  28401 Ārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.    
  28403 Māszinības Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  28405 Farmācija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  28406 Farmācija Maģistra 2-sem.    
  28408 Ārstniecība[Angļu val.] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.    
  28413 Māszinības Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  28414 Radiogrāfija Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  28415 Zobārstniecība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (49) 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.    
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
  20441 Izglītības zinātnes Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20479 Psiholoģija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20484 Psiholoģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem.  
  20485 Pedagoģija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20494 Angļu valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  20496 Vizuālās mākslas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem.  
  20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem.  
  2049B Pirmsskolas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  2049D Sociālais pedagogs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem.   4-sem. 6-sem. 8-sem. 9-sem.
  2049I Vācu valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  2049W Izglītības vadība Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.   2-sem.
  2049Y Psiholoģija Profesionālās augstākās izglītības maģistra 6-sem.    
  2049Z Pirmsskolas izglītības pedagogs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem. 5-sem.  
  204A1 Māksla Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204A2 Dažādības pedagoģiskie risinājumi[Latviešu val., angļu val.] Maģistra 4-sem.    
  204A3 Izglītības zinātnes Maģistra 2-sem.    
  204AD Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AE Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AF Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AH Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204AI Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AJ Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AO Sociālo zinību skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AR Vizuālās mākslas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AS Vizuālās mākslas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204AV Vidējās izglītības matemātikas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204AW Vidējās izglītības matemātikas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204B3 Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204BA Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204BC Vēstures skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204BO Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204BP Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem.  
  204BY Sākumizglītības skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204BZ Sākumizglītības skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204C3 Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204C4 Sporta skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204C5 Informātikas un programmēšanas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.    
  204C6 Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204C7 Kulturoloģijas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 6-sem. 8-sem.    
  204C9 Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204CB Izglītības zinātnes [Angļu val.] Maģistra 1-sem. 2-sem.    
  204CC Izglītības zinātnes [Angļu val.] Maģistra 2-sem.    
  204CD Speciālās izglītības skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204CE Speciālās izglītības skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204CH Skolotājs logopēds Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204CI Skolotājs logopēds Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204CJ Pirmsskolas izglītības skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204CK Pirmsskolas izglītības skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204CN Skolotājs - maģistra grāds izglītībā Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  204CY Sākumizglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.  
  204CZ Skolotājs logopēds Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.  
  204D0 Sociālo zinību skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem. 4-sem.  
  204D1 Speciālās izglītības skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.  
  204D2 Sporta skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  204D3 Vēstures skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  204D5 Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  204D6 Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 2-sem.  
  204D9 Vidējās izglītības fizikas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.  
  204DC Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra   4-sem.  
  204DF Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem.    
  204DG Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  204DI Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  204DJ Vidējās izglītības matemātikas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem. 4-sem. 2-sem.  
  204DL Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā mākslā Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.  
  204DM Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs Profesionālās augstākās izglītības maģistra 4-sem.    
  204DO Skolotājs - maģistra grāds izglītībā [Angļu val.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra 2-sem.    
  204DV Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs[RPIVA][Rīga] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 4-sem. 6-sem. 8-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204E0 Pirmsskolas izglītības skolotājs (Rīga)[RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   1-sem. 3-sem.  
  204E1 Pirmsskolas izglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204E2 Pirmsskolas izglītības skolotājs (Cēsu filiāle)[RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem.  
  204E3 Pirmsskolas izglītības skolotājs (Tukuma filiāle) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204ED Pirmsskolas izglītības skolotājs (Madonas filiāle) [RPIVA] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības   2-sem. 4-sem.  
  204EF Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EG Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Cēsu filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EI Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Bauskas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   6-sem. 8-sem.  
  204EJ Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Tukuma filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204ET Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Rīga)[R] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EU Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EV Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Cēsu filiāle)[RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EW Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Alūksnes filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EX Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Bauskas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EY Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204EZ Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Tukuma filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204F0 Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.  
  204G4 Skolotājs logopēds (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības maģistra   2-sem.  
  204HH Skolotājs logopēds (Kuldīgas filiāle) [RPIVA] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   4-sem.  
  204IC Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs (Rīga)[RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem.    
  204ID Pirmsskolas izglītības skolotājs (Rīga) [RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   8-sem.  
  204IG Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Rīga)[RPIVA] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 8-sem. 8-sem.  
  204J7 Skolotājs logopēds (Cēsu filiāle) [RPIVA] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (īsā prog.)   2-sem. 4-sem.  
  204JN Sporta treneris Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 2-sem.    
  204JR Sporta treneris (Madonas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     2-sem.
  204JS Sporta treneris (Kuldīgas filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     2-sem.
  204JT Sporta treneris (Tukuma filiāle) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     2-sem.
  204JU Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība Bakalaura 2-sem.    
Prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā
  34307 Izglītības vadība Doktora 2-sem.    
Sociālo zinātņu fakultāte
  29602 Komunikācijas zinātne Maģistra 2-sem.    
  29603 Politikas zinātne Maģistra 2-sem.    
  29605 Socioloģija Maģistra 2-sem.    
  29611 Bibliotēkzinātne un informācija Maģistra 2-sem.    
  29617 Komunikācijas zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem.    
  29618 Politikas zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  29620 Socioloģija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  29625 Informācijas pārvaldība Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.   4-sem.
  29626 Diplomātija Maģistra 2-sem.    
  29634 Sociālais darbs (Cēsu filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   7-sem.  
  29635 Sociālais darbs (Alūksnes filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem. 7-sem.  
  29636 Sociālais darbs (Kuldīgas filiāle) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura   2-sem.  
Teoloģijas fakultāte
  20102 Teoloģija Maģistra 2-sem.    
  20113 Teoloģija un reliģiju zinātne Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
Vēstures un filozofijas fakultāte
  20606 Vēsture Maģistra 1-sem. 2-sem. 3-sem.    
  20607 Filozofija Maģistra 2-sem. 4-sem.    
  20668 Filozofija Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.    
  20670 Vēsture Bakalaura 2-sem. 4-sem. 6-sem.